Laatste bronnen van libremail

In deze bladzijde, zult u laatste de bronnen van libremail ingedeeld in functie van de datum van hun laatste update vinden.

U kunt aldus de correcties en verbeteringen terugkrijgen die deel van de volgende versie zullen uitmaken.

Al deze bestanden maken deel van de lijst uit libremail/src , behalve het bestand ../makefile (downloadbare onder de naam ..makefile) die deel van de lijst libremail uitmaakt.

De evoluties sinds de laatste versie hebben betrekking op de volgende punten (in het Frans):
-e