Installatie van Libremail

Installatie van de toepassingen

Als u het bestand van de bronnen hebt teruggekregen dat, door verminderen samengeperst, bent begonnen:

Plaatst het bestand libremail.tar in de lijst van uw keus en dťsarchiver:

Als u een archief .zip hebt teruggekregen, voldoet de ťťn etappe :De verschillende bestanden van het archief zullen in een onder lijst Libremail gekopiŽrd worden.

In deze lijst gaan en lanceren: om de bronnen te compileren.


Als u het bestand met de uitvoerbare programma's hebt teruggekregen, gebeurt de installatie op gelijksoortige wijze, maar zonder dat het noodzakelijk is om de bestelling make te lanceren


Uitvoerbaar van Libremail is klaar, maar het systeem van gebruik weet niet noodzakelijkerwijs waar zij werden geplaatst.


Plaatselijke installatie of in de lijsten systeem

Tot de versie 2.1.4 van Libremail, de installatie van Libremail deed verplicht in een lijst die door de gebruiker wordt gekozen (in het algemeen op zijn rekening).
Sinds de versie 2.2 is het eveneens mogelijk om Libremail te plaatsen in de lijsten systeem, als alle andere bestellingen UNIX of GNU/Linux.

Als u Libremail in een specifieke lijst wilt behouden, het zal noodzakelijk van weer toevoegt de toegang tot onder lijst zijn libremail/bin in de variabele van milieu PATH .
Daarvoor direct moet men een bestand wijzigen waar de variabele PATH wordt verklaard: ofwel het bestand /etc/profile als Libremail werd voor verschillende gebruikers geplaatst, het bestand geweest .bashrc of .bash_profile) van uw rekening in het geval tegendeel.
In alle gevallen, een weg van absolute toegang aan de lijst zetten van vestiging van Libremail.
Hij zal u nodig zijn reconnecter (login) opdat de nieuwe weg van toegang rekening met wordt gehouden met.


Als integendeel, u het wenselijk acht dat Libremail aan zelfde wordt gevestigd plaats die de andere bestellingen van uw systeem van gebruik, aan in /usr/bin, na de beŽindigde eerste installatie weten (door de bestelling make als u hebt geplaatst Libremail vanaf de bestanden bron), is hij u voorbij te gaan nodig in manier super gebruiksmanier (root) om, sinds de lijst te lanceren waar Libremail wordt gevestigd, bestelt het : Libremail zal dan door alle gebruikers van gebruikt kunnen worden de computer zonder dat het noodzakelijk is om de variabele te wijzigen van milieu PATH .

Laatste verrichting om uw brievenbus te bereiken

Men moet u slechts nog nog uw bestand van configuratie (door u het bestand te baseren exemple.cfg) creŽren en de lijst wortel van uw mails om te kunnen bereiken uw gaat aan de brieven mank

Selectie van een taal per gebrek

Sinds de versie 2.0, zijn het gebruikersinterface van Libremail en de inhoud van mails die door bepaalde filtreringswerktuigen worden gecreŽerd, beschikbaar in alle talen van deze website.
De verschillende werktuigen van Libremail analyseren de variabele van milieu $LANG om de taal van het gebruikersinterface te kiezen.

Derhalve, als de variabele van milieu $LANG niet, wordt geÔnitiŽerd of als zij naar een taal niet- beschikbaar verwijst, kan Libremail niet werken.
Om Libremail in deze 2 gevallen te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk van bestanden gegeven mess-Libremail, mail-supbcc, mail-supgros en mail-suphtm creŽren, voor een taal die wordt gekozen, door gebrek.


De namen van deze bestanden verkrijgen zich door het taalkundige suffix af te schaffen (een . opvolging van 2 brieven) bestanden vanaf waar zij worden gecreŽerd.
Voor een goede werking van de taal per gebrek, zal men vermijden om bestanden te gebruiken waarvan de naam met -utf afloopt.
Om de bestanden van de taal te creŽren die per gebrek wordt gekozen, wordt hij geadviseerd om een symbolische band dan kopieŽn of een lichamelijke band eerder te doen. Aldus als de taalkundige bestanden evolueren, zal er niets zijn om te wijzigen voor de taal per gebrek.

Per voorbeeld om de Nederlandse taal als taal per gebrek te kiezen, zal men de bestellingen lanceren:

Als men verlangt naar dat de bestanden van de taal per gebrek systematisch (dus, zonder met de variabele van milieu rekening te houden $LANG) worden gebruikt, moet men een bestand van naam deflang-Libremail (hij kan leeg zijn) in de lijst met de bestellingen van Libremail of /usr/share/Libremail volgens de manier waarop Libremail zal geplaatst worden.

Installatie van de documentatie

Zoals voor de bestanden van de toepassing Libremail, zal men beginnen met een plaatselijke installatie doen. Vervolgens zal het mogelijk zijn om de bladzijdes van man van Libremail met de andere bladzijdes van man van het systeem van gebruik te zetten.

Als het bestand met de documentatie, beginnen door een drukvermindering wordt samengeperst:

Dťsarchiver het bestand met de documentatie:

Onder lijst Libremail ťťn of meer bestanden presentation (een bestand per geplaatste taal), evenals bladzijdes van man in het onder lijsten van libremail/man zal bevatten.

Meer precies, zullen de bladzijdes van man in de lijsten geplaatst worden: met ?? die een taal onder is : fr de es it nl pt eo .


Voor de andere talen dan het Engels, bevat de naam van het bestand documentatie -utf of -iso om het gebruikte geheel van geaccentueerde aard aan te geven (UTF-8 en ISO8859-1).
Als uw bladzijdes van man zich niet aangeven of zich aangeven met een incorrect geheel van karakters, voldoet het om het andere bestand van documentatie te gebruiken.


De bestanden worden man niet samengeperst geleverd, hetgeen het mogelijk maakt om hun reŽle lichamelijke inhoud te zien. Daarentegen bezetten de bladzijdes van man van Libremail ongeveer 200 Koctetten per taal.
Teneinde deze ruimte te verminderen, zal men de bestanden kunnen samenpersen door sinds de lijst met alle mails van een taal te lanceren:
Als de bestelling bzip2 (de beste compressor) niet beschikbaar is, zal men gzip aan de plaats gebruiken.


Als u hebt verkozen om Libremail in /usr/bin met te vestigen andere bestellingen van het systeem van gebruik, is het wenselijk dat worden de bladzijdes van man van Libremail in /usr/share/man geplaatst

Daarvoor in super gebruiksmanier (root), sinds de lijst Libremail zult u de bestelling kunnen lanceren :
Het is eveneens mogelijk om de bestanden man te verplaatsen dank zij 2 bestellingen mv eerder dan om een kopie te doen. Voor de bladzijdes van man in Nederlandse taal, zullen de bestellingen zijn :

In het geval van een plaatselijke installatie van Libremail en zijn documentatie, als de variabele PATH werd geÔnitiŽerdl om de bestanden uitvoerbaar te vinden van Libremail in .../libremail/bin, de gevestigde bladzijdes van man in .../libremail/man zijn toegankelijk.

Als het niet het geval is, kan men het probleem corrigeren door een weg van toegang tot de variabele van milieu MANPATH weer toe te voegen.

Als deze variabele van milieu niet werd verklaard, (frequent geval), zal het voldoen om in /etc/profile (men moet root voor dat zijn) weer toe te voegen, of op zijn rekening in het bestand .bashrc of .bash_profile, 2 lignes de la forme : (door te veronderstellen dat men in /home/xxx was wanneer men het bestand documentatie afgearchiveerd).

De bladzijdes van man zullen toegankelijk voor volgende login zijn.