Bronnen van de toepassingen

listemail.c Programma van voorbeeld: het aanplakbiljet zet een mails van de server op een lijst.

Filtrering van mails van de server

filtradr.c schaft van de server mails af afkomstig uit geweigerde afzenders.
filtresujet.c Schaft van de server mails met een tekst af die in het onderwerp wordt geweigerd.
filtredest.c Schaft van de server mails met een naam af die in het veld ontvanger wordt geweigerd
filtrechamp.c Schaft van de server mails met een reeks lettertekens af die in een veld wordt geweigerd, dat door de gebruiker wordt gekozen.
selhtm.c Lijst mails in manier tekst in in zuivere HTML in 2 verschillende bestanden.
listesimexped.c Zet de mails in de naam van afzender op een lijst verschilt van een klein aantal van karakters van een naam die op een lijst voorkomt.
supsimexped.c Schaft van de server de mails in de naam van afzender af verschilt van een klein aantal karakters van een naam die op een lijst voorkomt.
suphtm.c Schaft van de server mails in zuivere HTML af.
supgrosmail.c Schaft van de server die mails af een uiterste omvang overschrijdt.
supbcc.c Schaft van de server mails af die in verborgen kopie worden ontvangen.
detruitmail.c Schaft van de server af één of meer mails die door hun nummer worden geïdentificeerdh.

Visualisering van mails van de server

comptemail.c Aanplakbiljet het aantal mails aanwezigen op de server.
sjmails.c Aanplakbiljet de kenmerken van mails aanwezigen op de server.
voirmail.c Aanplakbiljet de inhoud van een mail heden op de server.
vsourcemail.c Aanplakbiljet de bron van een mail heden op de server.

Download van mails

chargemail.c Downloadt mails van de server.
chargepartaille.c Downloadt mails van de server in toenemende volgorde van omvang.
chargepartiel.c Downloadt mails van de server waarvan een van de velden een bijzondere reeks lettertekens bevat.
chargexpedok.c Downloadt mails van de server afkomstig uit bevoegde afzenders.
chargechampok.c Downloadt mails van de server waarvan een van de velden een reeks lettertekens onder een toegelaten lijst bevat.

Verplaatsing van mails naar een andere server

deplacemail.c De kopie of verplaatst mails van de server in een ander mank gaat - aan - brieven.
deplpartaille.c De kopie of verplaatst mails van de server die overschrijden of die geen gekozen omvang bereiken.
deplpartiel.c De kopie of verplaatst mails van de server waarvan een van de velden een bijzondere reeks lettertekens bevat.

Werktuig dat het sorteren van de gedownloade bestanden toelaat, mails

entetemail.c Aanplakbiljet de lijnen van opschrift van de bestanden mail van een lijst.

Visualisering van gedownloade mails

sjfmails.c Aanplakbiljet de kenmerken van de bestanden mail van een lijst.
voirfmail.c Aanplakbiljet de inhoud van een bestand mail.

Geïntegreerd milieu van behandeling van de bestanden mails

vmaildir.c anplakbiljet arboresccence van een lijst in manier bladzijde.
vmailsj.c Aanplakbiljet de lijst van mails van een lijst in manier bladzijde.
vmailfic.c Aanplakbiljet de inhoud van een mail in manier bladzijde.

Terugwinning van samengevoegde bestanden

recuppj.c Uitgetrokken de bestanden die met een mail worden samengevoegd.

Oprichting van bestanden mails

cremail.c Gegrepen van een nieuwe mail.
repmail.c Reeds téléchargé antwoord op mail.
trsfmail.c Overdracht van een mail wormen van andere ontvangers.
joindre.c Toevoegsel van bestanden die met een te verzenden mail worden samengevoegd.

Expeditie van bestanden mail

envmail.c Expeditie van de bestanden mail in zendingswachten.

Utilitaire programma's

cryptepass.c Coderingsutilitaire van de wachtwoorden in de bestanden van configuratie.
convb64.c Omzettingsutilitaire van de reeksen lettertekens in base64 of omgekeerd.
iso8859-utf8.c Omzettingsutilitaire van de gecodeerde karakters iso8859-1 in utf-8.
utf8-iso8859.c Omzettingsutilitaire van de gecodeerde karakters utf-8 in iso8859-1.

Bibliotheken van functies

pop.c pop.h Dialoog met de server pop.
smtp.c smtp.h Dialoog met de server smtp.
simulsmtp.c Zendingssimulatie smtp aan het scherm.
ficonf.c ficonf.h Toegang in lezing tot het bestand van configuratie.
fmail.c fmail.h Lezing van de bestanden mail.
trtentete.c trtentete.h Omzetting en behandeling van de lijnen van opschrift van een mail.
trtligne.c trtligne.h Omzetting van de gecodeerde lijnen van tekst van een mail.
trtbordure.c trtbordure.h Opsporing en memoriseren van de randen van afdelingen.
trtsection.c trtsection.h Traject van de afdelingen van mails "multipart".
groupeligne.c groupeligne.h Hergroepeert de lijnen van de bron van een mail die het moeten zijn aan de display.
modepage.c modepage.h Beleid van de display in manier bladzijde.
genentete.c genentete.h Generatie van het opschrift van een nieuwe mail.
numail.c numail.h Functies die het mogelijk maken om de bestanden te nummeren mail.
base64.c base64.h Functies van omzetting van reeksen lettertekens naar of sinds base64.
testchamp.c testchamp.h Test van de aanwezigheid van een reeks lettertekens toegelaten of verboden in een veld.
datecour.c datecour.h Keert de lopende datum aan het formaat dd/mm/jj terug.
genchampdate.c genchampdate.h Creëert het veld dateert van een mail.
messages.c messages.h Functies van gebruiksdialoog die bestanden gegeven gebruiken.
mailrep.c mailrep.h Toegang tot bestanden gegeven om een mail van antwoord te creëren.
copiedepl.c copiedepl.h Gemeenschappelijke functies aan de bestellingen deplacemail, deplpartaille en deplpartiel.
tradmail.c tradmail.h Functies die het mogelijk maken om interfacer de bestelling vmailfic met een software van automatische vertaling.
simexped.c simexped.h Gemeenschappelijke functies aan de bestellingen listesimexped en supsimexped.

Andere bestanden van insluitsel

buflect.h Verklaring van de buffer met een lijn van gegevens.
encodage.h Manieren van coderingen en spelen van karakters.
carspe.h Speciale karakters die aan het klavier worden gelezen.
szchemin.h Constant die de maximumlengte van de weg van toegang tot een bestand of lijst bepaalt.
clecrypt.h Coderingssleutel van de wachtwoorden (verwijzingsbestand voor verpersoonlijking van de sleutel).

Bestanden gegeven

mess-libremail-nl Tekst van de berichten in Nederlandse taal die naar de gebruikers worden verzonden.
mail-suphtm-nl Tekst van mail die naar de afzenders van mails wordt verzonden, die door de bestelling worden vernietigd, suphtm.
mail-supgros-nl Tekst van mail die naar de afzenders van mails wordt verzonden, die door de bestelling worden vernietigd, supgrosmail.
mail-supbcc-nl Tekst van mail die naar de afzenders van mails wordt verzonden, die door de bestelling worden vernietigd, supbcc.
ficdir-libremail-nl Model van facultatief bestand van gebruik om de namen van de bestanden en lijsten te herdefiniëren die door de gebruiker worden gebruikt.