Technische kenmerken


Deze bladzijde van informatie is het minst zeker toegankelijk van deze website. Het is noodzakelijk om een kennis van het formaat van de berichten te hebben die per elektronische post (met name de codering MIME) worden overgebracht om alle details ervan te volgen.

Algemeen

Aan de oorsprong, werden de protocollen Internet voor de Verenigde Staten van Amerika, ontwikkeld alvorens bij andere landen gebruikt te worden.
Deze internationalisatie heeft vereist om alfabetten in aanmerking te nemen rijker dan het Amerikaanse alfabet.
Bovendien na de fundamentele teksten, hebben de protocollen van elektronische post de mogelijkheid geÔntegreerd om teksten met opmaak en bestanden van elke natuur te verzenden.
Helaas voor elk ondervonden probleem, werden verschillende verschillende technische oplossingen aanvaard zonder dat, meestal, zo'n verscheidenheid een praktisch belang heeft.
Voorts heeft de complexiteit van de normen tot gevolg dat zij niet aan de brief door mailers worden geŽerbiedigd, dat het voor moeilijkheden van toepassing, of wegens zeer aproximative uitvoeren is.
In de praktijk, gebruikt het merendeel van mailers een beperkte deelverzameling van de mogelijke formaten van berichten.

Twee keuze zijn dus mogelijk: Het is de tweede benadering die voor Libremail is goedgekeurd.
Evenwel versie na versie, behandelt Libremail steeds meer bijzondere gevallen, zonder echter veel ingewikkelder geworden zijn dan aan de oorsprong.

Behandeling van mails die in functie van hun structuur worden ontvangen

Structuur van de verzonden berichten

Voor de zending van mails, beperkt Libremail zich tot twee structuren van bericht alleen maar :

Codering van de karakters

Zoals aangegeven hierboven hoog, zijn de protocollen Internet eerst Amerikaans geweest alvorens zich internationaal te maken. Maar de Amerikanen bezitten 2 kenmerken die ze van het merendeel van de volkeren van de planeet onderscheiden : Voor de elektronische post, is het het 2ste punt dat het belangrijkst, met name parce is dat aan de oorsprong, de protocollen Internet voor een overdracht van de karakters op 7 boorbeitels zijn voorzien.
Onder deze omstandigheden moesten de karakters die de 8e belangrijke boorbeitel hebben (dat wil zeggen aan 1) gecodeerd worden.
Van de rest, zelfs vandaag waar de overdracht van de karakters op 8 boorbeitels zich heeft veralgemeend, bepaalt de norm van overdracht dat de karakters van het opschrift van de berichten die de 8e automatisch ingestelde belangrijke boorbeitel hebben, altijd zullen gecodeerd worden.
Twee coderingsformaten bestaan: het formaat "quoted printable" en het formaat base64. Deze technische keuze passen uitstekend in de ontwikkelde landen (bijvoorbeeld Frankrijk), maar zijn niet kan niet aan andere gebieden van de wereld zoals Afrika (om te controleren) aangepast worden.
Als het bleek dat in deze landen, de geaccentueerde karakters juist in de velden van opschrift (met name in het onderwerp van mail), en de samengevoegde stukken worden overgebracht, maar niet in de tekst van het bericht, zou men een gewijzigde versie van "envmail" moeten creŽren en gebruiken opdat deze berichten met de codering quoted printable worden overgebracht.

Spelen van erkende karakters

Uur en uurspil

Voor de display van de data en uren van expeditie van de berichten, houdt Libremail rekening hield geen met de tijdzones tot versie 2.1.4 .

Sinds de versie 2.2 , corrigeert de bestelling vmailsj de verschillen (in gehele uren) tussen de tijdzone van de afzender en die van de ontvanger en er erop staat de rekening mee om een chronologisch sorteren van te doen mails die verschillende tijdzones gebruikt.
De werktuigen die dienen om de inhoud van mails zichtbaar te maken blijven aangeven zoals zij in mails data en uren van expeditie en zijn tijdzone van de afzender.