(Libremail is not Outlook)


Welkom op deze website.


De opleidingsinformaticaspecialist, dat doen lang dat ik ik zelfs het merendeel van de software schrijf dat ik nodig heb.

Deze website is bestemd om u het geheel van toepassingen van elektronische post te presenteren die ik heb ontwikkeld.

Deze software werkt onder GNU/Linux en zou a priori zonder enige wijziging onder de andere systemen UNIX moeten werken.
Ik heb daarentegen niet nuttig (en a fortiori prioritair) om deze toepassingen gevonden aan te passen opdat zij eveneens onder Windows werken.

U zult op deze website vinden:

Aan de oorsprong, na mijn bestanden bronnen in het Frans geschreven te hebben en toegelicht hebben, dacht ik me tot deze taal voor hun verspreiding te beperken.
Dat zou reeds een positief punt ten opzichte van de overmaat van geweest zijn heerschappij van de taal van Bill Bederven en G W Bush, oorlogs, ex kandidaat voor de post van keizer van de wereld!
Voor een betere verspreiding bij de niet- Franstalige, heb ik besloten om op een software van automatische vertaling een beroep te doen om een meertalige versie te verwezenlijken.

Op elke wijze, zullen de lezers van deze website tot de werkzaamheden van vertaling in de taal van hun keus kunnen bijdragen.


De waarschuwingen: Het vervolg van software van elektronische post heeft libremail geen enkel verslag met de dienst van onderdak van rekeningen emails libremail.net van libreasso.
Geeft u op deze plaatsen om in meer weten terug.

Een andere website dat in 2005 is heeft gebleken, de naam libremail gebruikt om een commerciŽle antispam voor te stellen, hetgeen een verwarring met de gratis filtreringswerktuigen van deze plaats tot gevolg had. De eigenaar van de website concurrerende heeft echter ermee ingestemd om de naam van zijn product te veranderen.