Het bestand van configuratie


Het bestand van configuratie dat vaak in deze documentatie wordt vermeld, omvat 6 lijnen :

  1. de naam van de dienaar MOP waar de brievenbus wordt ondergebracht
  2. user gebruiksnaam (deel van het adres E-mail aan de linkerkant van @ gebruiken)
  3. pass het_geheime_truukje
  4. lijst van arborescence van de bestanden mails (afgiftebewijzen, om enz te verzenden...)
  5. de naam en het adres mail van de afzender
  6. de naam van de server smtp van de leverancier van toegang gebruikt Internet

Om kort samen te vatten, bevatten de 3 frontlijnen van het bestand van configuratie de vereiste informatie om ontvangen mails te raadplegen.
De 4de lijn geeft aan waar mails afgiftebewijzen of zullen opgeslagen worden om te verzenden, alsmede van andere bestanden om de brievenbus te beheren.
De lijnen 5 en 6 van het bestand van configuratie bevatten de noodzakelijke informatie voor de zending van mails.

In plaats van de gebruiksnaam en/of het wachtwoord (in klaarheid) in het bestand van configuratie aan te geven, kan men aan de bediener vragen om het te grijpen.
In dit geval zullen de overeenkomstige lijnen als syntaxis moeten hebben:

     2.  ?user
     3.  ?pass

Het is eveneens mogelijk om in het bestand van configuratie een gecodeerd wachtwoord aan te geven. Om te vermijden om het geheel of een deel van de coderingssleutel te onthullen door het te gebruiken zullen 2 keer, de gebruiksnaam in klaarheid blijven.
In dit geval zal de lijn 3 als syntaxis hebben:

     3.  %pass het_gecodeerde_geheime_truukje

Zie het volgende hoofdstuk voor meer details op de manier om te handelen.

Per gebrek, gebruiken de verschillende werktuigen van Libremail de haven 110 om met de server MOP mee te delen en 25 om met de server SMTP mee te delen. Als uw leverancier van toegang Internet oplegt om een andere haven te gebruiken om mails te ontvangen of om ze te verzenden, kunt u het aangeven in de eerste en de laatste lijn van het bestand van configuratie na de naam van de server MOP of SMTP.
In dit geval zullen de betrokken lijnen als syntaxis hebben :

     1.  naam_server_POP nummer_haven
     ...
     6.  naam_server_SMTP nummer_haven

Bepaalde hťbergeurs van elektronische post zoals Gmail opleggen om een genoemde softwarelaag SSL te gebruiken die de cryptografie voor het onderzoek en de terugwinning van mails gebruikt.
In dit geval is het de haven 995 die gebruikt moet worden.
SSL aan Libremail direct zou integreren voor gevolg gehad hebben om met meer dan 10 te vermenigvuldigen de omvang van 2/3 van de werktuigen van Libremail. Deze oplossing werd niet gekozen. Aan de plaats, stelt men u voor om de bestelling stunnel te plaatsen en om het te configureren teneinde wat de gegevens gebruiken die door de haven 995 doorvoeren, de codering SSL.

Bepaalde Leveranciers van Toegang Internet leggen op om het als echt erkennen SMTP te gebruiken om een mails te verzenden. In dit geval is er geen behoefte om een bijgevoegde software te gebruiken, maar een aanvullend bestand is noodzakelijk om de fase van als echt erkennen te beschrijven.
De 6ste lijn van het bestand van configuratie zal dan de weg van toegang bevatten aan dit voorafgegaane bestand van het symbool > bevatten

     6.  > weg_toegang_bestand_erkennen_SMTP

Zie hoofdstuk 13 voor de beschrijving van de inhoud van dit bestand van als echt erkennen.

Variant voor het bestand van configuratie

Voor het merendeel van de bestellingen van Libremail die in netwerk werken, wordt hetzelfde adres E-mail gebruikt om berichten te ontvangen en om erover te verzenden. Het is een grondgedachte van de elektronische post.
Daarentegen krijgen de bestellingen deplacemail, deplpartaille en deplpartiel mails in een brievenbus terug om ze te verzenden in een ander. Zij werden hiertoe geschreven !

Voor deze 3 bestellingen, gebruikt men een variant van het bestand van configuratie die aan de volgende structuur :

De toegang tot de brievenbus met te behandelen mails komt dank zij de 3 frontlijnen van het bestand van configuratie tot stand. Verplaatste of gekopiŽerde mails worden verzonden naar het adres e-mail dat on-line 5 voorkomt, via de on-line 6 aangegeven server SMTP.
Als de zending van mail op het nieuwe adres niet werkt, worden daartegenover ontvangen mails van fout verzonden naar het adres e-mail on-line aangegeven 4. Het kan gaat om de brievenbus met te behandelen mails of over een ander mank gaat.

Als ťťn van de bestellingen deplacemail, deplpartaille of deplpartiel met een bestand van klassieke configuratie, (weg van toegang die met / aan de lijn 4 begint), een adres e-mail wordt gebruikt voor de terugkeer van fout vanaf de inhoud van de 2 frontlijnen van het bestand van configuratie, maar zonder garantie wordt vervaardigd dat het gecreŽerde adres e-mail geldig is.

Plaats van het bestand van configuratie

De bestanden van configuratie kunnen zich waar dan ook op de computer bevinden. Evenwel als zij niet in de lopende lijst zijn, zou men een weg van toegang moeten aangeven absoluut of betreffende het bestand, hetgeen weinig praktisch zou zijn.

De variabele van milieu libremail_cfg maakt het mogelijk om de weg van absolute toegang aan de lijst te specificeren die het bestand(en) van configuratie zal bevatten dat men gebruikt. Aldus zal het voldoen om de naam van het bestand van de configuratie(met of zonder het suffix .cfg net aan te geven).


< Precedent               Beknopt               Volgend >