Het bestand van als echt erkennen SMTP


Om een als echt erkennen SMTP te kunnen verwezenlijken voor de zending van mails, het is noodzakelijk om een bestand van als echt erkennen te creëren dat heeft de volgende structuur:

De frontlijnen van het bestand van als echt erkennen beschrijven kenmerken van het aansluiten SMTP.

De frontlijn bevat de naam van de server SMTP die wordt gebruikt, door leverancier van toegang Internet waarop men wordt aangesloten. Het zou zijn de aanwezige informatie in de 62ste lijn van het bestand van configuratie als het als echt erkennen SMTP niet noodzakelijk was.

Per gebrek, gebruikt het aansluiten SMTP de haven 25. Als het noodzakelijk is om een andere haven te gebruiken, wordt hij in de volgende lijn onder aangegeven de vorm:

          port nummer_van_haven

Een lege lijn is noodzakelijk om mede te delen dat het eerste deel van wordt het bestand van als echt erkennen beëindigd.

De lijnen van tekst die volgen bevatten de verschillende berichten aan naar de server SMTP verzenden om het als echt erkennen te verwezenlijken.
Hij handelt over een athentification zich vereenvoudigd waarvoor men veronderstelt dat de server SMTP zal altijd dezelfde vragen stellen, en dus zal wachten nog steeds dezelfde antwoorden.

De berichten van de dialoog van als echt erkennen worden overgebracht door te gebruiken de codering BASE64. Teneinde het invoeren van het te verzenden antwoord te vereenvoudigen, men kan aan Libremail vragen om de omzetting uit te voeren. Daarvoor de te veranderen lijn zal beginnen met de reeks 4 lettertekens "b64 " gevolgd door het bericht dat in klaarheid moet verzonden worden.

Voorbeeld

De leverancier van toegang Tele2 gebruikt in Frankrijk de server SMTP smtp.tele2.fr waarmee men kan spreken dank zij de haven 587.
Elke gebruiker van deze leverancier van toegang moet een rekening creëren waarvan de naam zal de vorm hebben: cxu-XXX-XXX (met een cijfer of een brief in plaats van elk X).
De bestelling "auth login" maakt deel van de bestellingen uit die worden erkend, door server SMTP van tele2.

Veronderstellen dat een gebruiker de rekening cxu-1a2-b3c en dat hij als wachtwoord supersecret (prima geheim) heeft gekozen. Zijn bestand van als echt erkennen SMTP zal kunnen zijn:

Het kan verkieslijk zijn om bepaalde informatie in klaarheid niet te laten in het bestand van als echt erkennen. Daarvoor het werktuig convb64 maakt het mogelijk om een lijn van tekst om te zetten in base64 als men b64 typt in het begin van de lijn, of sinds base64 als men de keten direct typt om te veranderen.
Door de 2 laatste lijnen van het bestand van als echt erkennen te veranderen, men zal het volgende resultaat verkrijgen:

< Precedent               Beknopt               Volgend >